Potrzebujesz pomocy
przy wniosku
do programu
Czyste Powietrze?

DZIAŁANIA
    Wspieramy inicjatywy związane z ekologiczną i efektywną energetyką. Promujemy odnawialne źródła energii wśród dzieci, młodzieży szkolnej, dorosłych. Przeprowadziliśmy już ponad 100 prezentacji dla samorządów.
SZKOLENIA
    Propagujemy idee konieczności prowadzenia działań w zakresie ochrony środowiska i ekologii. Przeprowadziliśmy liczne szkolenia dla kadry jednostek ratowniczo-gaśniczych z zakresu prowadzenia akcji gaśniczych w obecności instalacji fotowoltaicznych pod napięciem.
EDUKACJA
    Edukujemy dzieci, młodzież i dorosłych zwłaszcza w zakresie odnawialnych źródeł energii oraz ekologii i ochrony środowiska. Wyjaśniamy jak ubiegać się o dofinansowania na instalacje OZE oraz ekologiczne źródła ciepła.

Wydarzenia

Spotkanie w Chorzelach

4 lutego spotkaliśmy się z Burmistrzem Miasta Chorzele, zapraszamy do przeczytania relacji na stronie urzędu miasta: http://www.chorzele.pl/?c=mdAktualnosci-cmPokazTresc-1-957

Dowiedz się więcej

Prezentacja w Sypniewie

12 lutego spotkaliśmy się z mieszkańcami Sypniewa i przedstawiliśmy założenia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.

Dowiedz się więcej

Prezentacja w Grudziądzu

6 lutego spotkaliśmy się także z mieszkańcami Gminy Grudziądz.  Opowiedzieliśmy o założeniach Programu Czyste Powietrze. Zachęcamy do przeczytania relacji na stronie gminy: http://grudziadz.ug.gov.pl/artykul/43/2481/program-czyste-powietrze

Dowiedz się więcej

Zrealizowane projekty

    Od września 2017 roku przeprowadziliśmy prezentacje edukacyjno – szkoleniowe dla samorządów i mieszkańców:
– ponad 100 – o rządowym programie Czyste Powietrze i możliwości uzyskania dotacji do 90% kosztów wymiany urządzeń grzewczych oraz termomodernizacji budynków mieszkalnych.
– prawie 200 – w zakresie instalacji wykorzystujących OZE (odnawialne źródła energii) oraz efektywnych urządzeń grzewczych w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO) na terenie województw:

Współpraca przy projektach

Instalacje na bazie odnawialnych  źródeł energii
Dokumentacja aplikacyjna do programu CZYSTE POWIETRZE
Plantacje drzew szybkorosnących

Referencje

Mając za sobą dotychczasową współpracę z Fundacją GlobalECO, nalezy stwierdzić, że w sposób rzetelny i terminowy realizowała proces informacyjny dla mieszkańców. Duży zespół doradców daje poczucie bezpieczeństwa obsługiwanego wniosku. Opracowana dokumentacja zawiera potrzebne informacje do wniosku, a także uzasadnia konieczność wykonania przewidzianych prac.

Burmistrz Gminy Kępice

Fundacja w sposób rzeteleny i terminowy realizowała proces informacyjny dla mieszkańców. [..] Obsługa Fundacji jest kompleksowa, mogę polecić jej pomoc każdej gminie i każdemu mieszkańcowi, który myśli o pozyskaniu dotacji w ramach programu „Czyste Powietrze”

Wójt Gminy Kościerzyna

Fundacja GlobalECO zrealizowała zadanie w zakresie przeprowadzenia dwunastu prezentacji dla mieszkańców w wybranych sołectwach Gminy w ramach krajowego programu „Czyste Powietrze”.  Wszystkie prace zostały zakończone w terminie i w sposób należyty.

Wójt Gminy Słupsk
Follow