Pomagamy w uzyskaniu dotacji z programu "Mój Prąd"

Pomagamy w uzyskaniu dotacji z programu "Czyste Powietrze"

Pomagamy w uzyskaniu dotacji z programu "Agroenergia"

FUNDACJA GlobalECO -
... w zgodzie z naturą

global-eco-kula-ziemska-5
global-eco-kula-ziemska-mobile

Czym się

EDUKACJA

Edukujemy w zakresie odnawialnych źródeł energii oraz ekologii i ochrony środowiska.

EDUKACJA

Edukujemy dzieci, młodzież i dorosłych zwłaszcza w zakresie odnawialnych źródeł energii oraz ekologii i ochrony środowiska. Wyjaśniamy jak ubiegać się o dofinansowania na instalacje OZE oraz ekologiczne źródła ciepła.

SZKOLENIA

Propagujemy idee konieczności prowadzenia działań w zakresie ochrony środowiska i ekologii.

SZKOLENIA

Propagujemy idee konieczności prowadzenia działań w zakresie ochrony środowiska i ekologii. Przeprowadziliśmy liczne szkolenia dla kadry jednostek ratowniczo-gaśniczych z zakresu prowadzenia akcji gaśniczych w obecności instalacji fotowoltaicznych pod napięciem.

DZIAŁANIA

Wspieramy i promujemy inicjatywy związane z ekologiczną i efektywną energetyką.

DZIAŁANIA

Wspieramy inicjatywy związane z ekologiczną i efektywną energetyką. Promujemy odnawialne źródła energii wśród dzieci, młodzieży szkolnej, dorosłych. Przeprowadziliśmy już ponad 100 prezentacji dla samorządów.

Zaplanowane

SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA MIESZKAŃCÓWGmina Nasielsk
Województwo: mazowieckie
24 września 2019
Wtorek, godz. 19:00
Nasielski Ośrodek Kultury

SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA MIESZKAŃCÓWGmina Zakroczym
Województwo: mazowieckie
24 września 2019
Wtorek, godz. 16:30
Gminny Ośrodek Kultury

SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA MIESZKAŃCÓWGmina Kalinowo
Województwo: warmińsko-mazurskie
24 września 2019
Wtorek, godz. 17:00
Gminny Ośrodek Kultury

SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA MIESZKAŃCÓWGmina Dębowa Łąka
Województwo: kujawsko-pomorskie
25 września 2019
Środa, godz. 19:00
Sala Konferencyjna w Urzędzie Gminy

Zrealizowane

Od września 2017 roku przeprowadziliśmy prezentacje edukacyjno – szkoleniowe dla samorządów i mieszkańców:

prawie

0
prezentacji o rządowym programie Czyste Powietrze i możliwości uzyskania dotacji do 90% kosztów wymiany urządzeń grzewczych oraz termomodernizacji budynków mieszkalnych.

ponad

0
prezentacji w zakresie instalacji wykorzystujących OZE (odnawialne źródła energii) oraz efektywnych urządzeń grzewczych w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO) na terenie województw:

Współpraca przy

Instalacje na bazie odnawialnych źródeł energii

Dokumentacja aplikacyjna do programu
CZYSTE POWIETRZE

Plantacje drzew szybkorosnących

Wybrane

Mając za sobą dotychczasową współpracę z Fundacją GlobalECO, nalezy stwierdzić, że w sposób rzetelny i terminowy realizowała proces informacyjny dla mieszkańców. Duży zespół doradców daje poczucie bezpieczeństwa obsługiwanego wniosku. Opracowana dokumentacja zawiera potrzebne informacje do wniosku, a także uzasadnia konieczność wykonania przewidzianych prac.

Burmistrz Gminy Kępice
kepice

Fundacja w sposób rzetelny i terminowy realizowała proces informacyjny dla mieszkańców. [..] Obsługa Fundacji jest kompleksowa, mogę polecić jej pomoc każdej gminie i każdemu mieszkańcowi, który myśli o pozyskaniu dotacji w ramach programu „Czyste Powietrze”

Wójt Gminy Kościerzyna
koscierzyna

Fundacja GlobalECO zrealizowała zadanie w zakresie przeprowadzenia dwunastu prezentacji dla mieszkańców w wybranych sołectwach Gminy w ramach krajowego programu „Czyste Powietrze”.  Wszystkie prace zostały zakończone w terminie i w sposób należyty.

Wójt Gminy Słupsk
slupsk