Weź dotacje z programów
„CZYSTE POWIETRZE” i „MÓJ PRĄD”
- dla mieszkańców

Weź dotację z programu „AGROENERGIA” – dla rolników

Weź dotację z programu
"NAWADNIANIE" – dla rolników

Edukujemy już od najmłodszych lat

FUNDACJA GlobalECO -
... w zgodzie z naturą

Czym się

EDUKACJA

Edukujemy w zakresie odnawialnych źródeł energii oraz ekologii i ochrony środowiska.

EDUKACJA

Edukujemy dzieci, młodzież i dorosłych zwłaszcza w zakresie odnawialnych źródeł energii oraz ekologii i ochrony środowiska. Wyjaśniamy jak ubiegać się o dofinansowania na instalacje OZE oraz ekologiczne źródła ciepła.

SZKOLENIA

Propagujemy idee konieczności prowadzenia działań w zakresie ochrony środowiska i ekologii.

SZKOLENIA

Propagujemy idee konieczności prowadzenia działań w zakresie ochrony środowiska i ekologii. Przeprowadziliśmy liczne szkolenia dla kadry jednostek ratowniczo-gaśniczych z zakresu prowadzenia akcji gaśniczych w obecności instalacji fotowoltaicznych pod napięciem.

DZIAŁANIA

Wspieramy i promujemy inicjatywy związane z ekologiczną i efektywną energetyką.

DZIAŁANIA

Wspieramy inicjatywy związane z ekologiczną i efektywną energetyką. Promujemy odnawialne źródła energii wśród dzieci, młodzieży szkolnej, dorosłych. Przeprowadziliśmy już ponad 100 prezentacji dla samorządów.

Zaplanowane

Obecnie realizujemy prezentacje w formie Webinarów – przez Internet.

Gminy zainteresowane taka formą, prosimy o kontakt z fundacją.

Wszystkie prezentacje stacjonarne zostały przełożone na późniejsze terminy, które podamy wkrótce.

Zrealizowane

Od września 2017 roku przeprowadziliśmy prezentacje edukacyjno – szkoleniowe dla samorządów i mieszkańców:

prawie

0
prezentacji o rządowym programie Czyste Powietrze i możliwości uzyskania dotacji do 90% kosztów wymiany urządzeń grzewczych oraz termomodernizacji budynków mieszkalnych.

ponad

0
prezentacji w zakresie instalacji wykorzystujących OZE (odnawialne źródła energii) oraz efektywnych urządzeń grzewczych w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO) na terenie województw:

Współpraca przy

Instalacje fotowoltaiczne

Plantacje drzew szybkorosnących

Program "Czyste Powietrze"

Wybrane

800px-POL_Lidzbark_Warmiński_COA.svg
Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego wyraża pozytywną opinię nt. współpracy z Fundacją GlobalECO z siedzibą w Gdyni Al. Zwycięstwa 96/98, wchodzącej w skład Grupy GlobalECO.Działania Fundacji są działaniami o charakterze non…

Burmistrz Miasta Lidzbark Warmiński- Jacek Wiśniowski

cekcyn
Wójt Gminy Cekcyn wyraża pozytywną opinię nt. współpracy z firmą GIobaIECO sp. z o. o. z siedzibą w Gdyni, Al. Zwycięstwa 96/98. W 2018 roku, Firma GlobaIEco sp. z…

Wójt Gminy Cekcyn- Jacek Brygman

POL_Nowy_Tomyśl_COA.svg
Podczas realizacji umowy GlobalECO wykazała się dużą rzetelnością i profesjonalizmem oraz wiedzą i stosownymi kompetencjami. Pracownicy firmy GlobalECO wykazali się dużym zaangażowaniem oraz doświadczeniem, a praca została zrealizowana w…

Burmistrz Miasta Nowy Tomyśl- Włodzimierz Hibner