Warunki dotacji:

DOFINANSOWANIE 40%

PREFERENCYJNY KREDYT 2,5%

Program "Agroenergia"

 • Cel programu:
  Celem programu jest kompleksowe wsparcie związane z ograniczeniem negatywnego wpływu na środowisko prowadzonych działalności rolniczych
 • Beneficjenci:
  Wyłącznie rolnicy indywidualni. Za rolnika indywidualnego uważa się osobę fizyczną będącą właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha oraz co najmniej od 5 lat zamieszkałą w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i prowadzącą przez ten okres osobiście to gospodarstwo.
 • Budżet na realizację celu programu
  dla zwrotnych oraz bezzwrotnych form dofinansowania do 200 000 tys. zł
  1) dla bezzwrotnych form dofinansowania – do 80 000 tys. zł
  2) dla zwrotnych form dofinansowania – do 120 000 tys. zł
 • Okres wdrażania
  Program realizowany będzie w latach 2019 - 2025, przy czym:
  1) zobowiązania (rozumiane jako podpisywanie umów) podejmowane będą do 2023 r.,
  2) środki wydatkowane będą do 2025 r
 • Rodzaje przedsięwzięć :
  1) Nowe źródła ciepła i energii elektrycznej (w tym OZE)
  2) Zmniejszenie zużycia surowców pierwotnych
  3) Przedsięwzięcia mające na celu poprawę efektywności energetycznej, a także zmierzające ku temu zmiany technologiczne w istniejących obiektach, instalacjach i urządzeniach technicznych
 • Warunki dotacji :
  1) Dofinansowanie 40% 2) Preferencyjny kredyt 2,5% (nie jest koniecznością)

Do pobrania:

W razie pytań wyślij je na e-mail: agroenergia@globaleco.pl lub zadzwoń (+48) 58 380 75 75

Jeżeli potrzebujesz pomocy przy sporządzeniu wniosku i dokumentacji wypełnij „ZGŁOSZENIE”