Warunki dotacji:

PREFERENCYJNY KREDYT

Program "Program Energia+"

  • Cel programu:
    Celem programu jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsiębiorstw na środowisko, w tym poprawa jakości powietrza, poprzez wsparcie przedsięwzięć inwestycyjnych
  • Beneficjenci:
    Przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców wykonujący działalność gospodarczą.
  • Terminy i sposób składania wniosków:
    Nabór wniosków odbywać się będzie w trybie ciągłym. Termin naboru od 01.03.2019 r. do 20.12.2019 r. lub do wyczerpania alokacji środków.

W razie pytań wyślij je na e-mail: energiaplus@globaleco.pl lub zadzwoń (+48) 58 380 75 75

Jeżeli potrzebujesz pomocy przy sporządzeniu wniosku i dokumentacji wypełnij „ZGŁOSZENIE”