FUNDACJA GlobalECO -
... w zgodzie z naturą

global-eco-kula-ziemska-mobile

Fundacja GlobalECO powstała w 2017 roku z inicjatywy założycieli – Grupy GlobalECO.

Celem Fundacji jest propagowanie proekologicznego stylu życia i dbałość o środowisko naturalne. Robimy to poprzez działania edukacyjno-szkoleniowe, wyjaśniając, w jaki sposób możemy minimalizować negatywne oddziaływanie na otoczenie.

Każdy z nas może żyć i pracować „W zgodzie z naturą”. To hasło definiuje naszą działalność. Wszystko to, co robimy, jak pracujemy i wypoczywamy, oddziałuje na środowisko, w którym żyjemy. Problem degradacji naszego środowiska – poziom zanieczyszczenia gleby, wody i powietrza w Polsce uświadamia nam, że jest to najwyższy czas, aby zmienić swój styl życia.

 

global-eco-kula-wiatrak-1a
global-eco-kula-wiatrak-2
global-eco-kula-wiatrak-3
global-eco-kula-ziemska-5

Fundacja GlobalECO została powołana, aby pomagać w zrozumieniu potrzeby życia w zgodzie z naturą, z poszanowaniem jej praw. Aby móc to osiągnąć, skoncentrowaliśmy się na działalności edukacyjnej.  Prowadzimy prezentacje dla gmin i ich mieszkańców, na których wyjaśniamy, jak zmienić swój dom na energooszczędny, przyjazny dla środowiska. Zwracamy uwagę na konieczność zwiększenia efektywności procesów wytwarzania energii, a także jej oszczędzania, co przyczynia się do bezpośredniej redukcji emisji szkodliwych pyłów i gazów do atmosfery. Promujemy i uzasadniamy konieczność wymiany urządzeń grzewczych na energooszczędne oraz montaż instalacji odnawialnych źródeł energii (OZE).

Fundacja GlobalECO prowadzi dzielność non-profit – nie realizuje żadnej sprzedaży. Ewentualne działania sprzedażowe i techniczne, dla osób zainteresowanych, realizuję partnerzy fundacji. Są to podmioty merytoryczne, renomowane i z doświadczeniem na rynku, a tym samym godne polecenia. 

  • Prowadzenie działań dot. ochrony środowiska.
  • Edukacja dzieci, młodzieży i dorosłych zwłaszcza w zakresie odnawialnych źródeł energii oraz ekologii i ochrony środowiska.
  • Wspieranie innowacji ekologicznych oraz OZE poprzez integrację środowisk biznesowych, pozarządowych i publicznych.
  • Wspieranie badań nad nowymi technologiami.
  • Rozwój nowych technologii i innowacji, zwłaszcza w zakresie ochrony środowiska i OZE.
  • Propagowanie oszczędzania i zarabiania w szczególności poprzez rozwój i popularyzację instalacji wykorzystujących OZE.